Ischiasnerven

Ischiasnerven. Vad är Ischiasnerven?

Ischiasnerven sitter i ryggraden och går ned längs höftleden. Det är den största nerven vi har och det finns flera olika typer av problem som förknippas till den. De två främsta är äkta ischias och falsk ischias. Anledningen till att man får det är en irritation och inflammation av ischiasnerven och det kan göra otroligt ont samt orsaka en hel del problem i ens vardag och arbete. Det beror också på om man har äkta eller falsk ischias. Det är viktigt att veta skillnaden mellan de två eftersom den bakomliggande orsaken till ens ischias är annorlunda samt att symtomen skiljer sig en aning.

Äkta ischias

Äkta ischias får man när ischiasnerven kläms in eller får ett tryck på grund av diskbråck, diskutbuktning eller liknanden. Gravida kan också drabbas av problem. Även om ischiasnerven är lång så är det oftast i den nedre delen av kroppen som symtomen märks av.Ischiasnerven | Ischiasövningar

Ett vanligt symtom som är typiskt för ischias är just smärta. Den strålar oftast ned i benet och låren. I vissa fall kan den gå ända ner till ens fot. Du kan då få problem med att stödja dig på benet och man kan då få problem att gå eller att arbeta på grund av smärtan och att benet inte fungerar ordentligt. Ofta kan smärtan komma i form av stickningar.

Men har du äkta ischias och det inte behandlas så kan det bli värre. Då kan man drabbas av domningar i ischiasnerven vilket brukar drabba framförallt just benet. Då kan du få ordentliga problem med att gå och det kan i sin tur leda till att man blir skadad. Det är därför det är viktigt att man tar reda på om man har ischias ifall man misstänker det.

I väldigt allvarliga fall av äkta ischias så kan du också få problem med att kontrollera blåsan och tarmarna, då handlar det ofta om ett allvarligt fall av diskbråck och man får då en operation. Det är sällan man behöver en operation för problem med ischiasnerven så det är inget man bör oroa sig för. Det finns många olika alternativ till att behandla problemen som till exempel naprapati, kiropraktik, sjukgymnastik och för smärtan kan man ta receptfria smärtstillande.

Falsk ischias

Termen falsk ischias brukar användas på problem som kan misstas för ischias men som egentligen är något annat. Det är alltså inte kopplat till ischiasnerven även om det kan kännas som det. Det finns några skillnader mellan äkta och falsk ischias som gör att det är lätt att upptäcka skillnaden.

Smärtan brukar vara mera diffus och inte alls lika kraftig som vid äkta ischias. Men du kan fortfarande ha ont i rygg, höfter och lår som vid riktiga problem i ischiasnerven. Men vid falsk ischias så är det inte vanligt att man får ont längre ned, i till exempel foten.

Eftersom falsk ischias inte är kopplat till ischiasnerven så är orsaken bakom dina problem inte heller diskbråck eller diskutbuktning. Men det finns en rad med olika problem som kan orsaka det och många av dem är lätta att göra något åt.

Orsaker till Falsk ischias

Det kan handla om störningar som strular till din ryggrad eller orsakar ett tryck i ditt bäcken. Något så enkelt som en tjock plånbok i bakfickan eller att du har fel skor kan orsaka sådana problem. Men det kan också handla om allvarligare saker, till exempel att du har en benlängdsskillnad.

I vissa fall kan det handla om allvarligare saker som bör kontrolleras av någon med erfarenhet. Det kan handla om att du har en sjukdom i ryggen eller höfter. Har du ett fysiskt arbete eller nyligen gjort något fysiskt krävande? Kan det handla om en överbelastning eller felbelastning av ryggen. Då har man rört sig fel eller överansträngt sig och får då smärta och problem som liknar ischias. En kiropraktor, naprapat eller sjukgymnast kan hjälpa dig med rådgivning kring skillnader du bör göra i ditt arbete eller liv ifall det är ett återkommande problem.

En annan skillnad mellan falsk och äkta ischias är att när man har falsk så är smärtan inte alltid konstant. Du kan vara helt smärtfri under längre perioder vilket gör det svårare att hitta orsaken till ens problem. Du kan också få problemen efter du gjort rörelser som du inte är van vid, som skottning eller vid en flytt då man lyft fel. Det är därför det är viktigt att hålla koll på ens kroppshållning och hur man rör sig när man gör något fysiskt krävande.

Behandling av ischiasnerven

Att behandla olika problem med ischiasnerven är ofta enkelt. Det är inte ofta du behöver en operation utan det görs endast vid extremfall där ens symtom kan vara farliga eller är så pass allvarliga att annan behandling inte fungerar.

Du kan egentligen inte behandla ischias, utan det är den bakomliggande orsaken som behandlas. Ofta görs en diagnos av en läkare men behandling görs sedan genom en kiropraktor, naprapat eller en sjukgymnast. Det är olika rehab övningar och manuell behandling som fungerar vid till exempel diskbråck eller diskutbuktning.

Manuell behandling kan bestå av till exempel ledmanipulation, massage eller stretchningar för att töja ut leder och muskler. Att behandla den bakomliggande orsaken fungerar otroligt bra för de flesta och man kan redan i början av ens behandling börja känna att ens ischias symtom börjat släppa en aning.

Oavsett vad för problem du har med ischiasnerven och hur du behandlar problemet är det viktigt att du söker hjälp. Söker du hjälp i tid, undviker du att problemen blir värre. Samtidigt så är det viktigt att man har kontinuerlig kommunikation med sin vårdgivare så att behandlingen du får är effektiv och optimal för just dina symtom, oavsett om det är smärtan som är värre eller om det är andra problem som till exempel domningar. Vissa typer av behandlingar fungerar bättre för en patient medan samma behandling kan vara helt ineffektiv för en annan.

Så sitt inte med problemen och vänta på att det ska bli bättre, om det är äkta ischias det handlar om så kommer problemen bli värre och då kan du få problem i framtiden som begränsar dig ytterligare.