Lumbago Ischias – Vad är vad?

Lumbago ischias nämns ofta tillsammans och det gör att det kan vara svårt att hålla isär begreppen. Vad är egentligen lumbago, vad är ischias och vad skiljer de båda tillstånden åt?
Lumbago är benämningen på smärta i ländryggen utan smärta i benen. När ländryggsmärtan också ger bensmärta brukar man kalla tillståndet för lumbago-ischias. Det innebär att man kan säga att det är skillnad mellan lumbago och ischias, men när båda benämningarna anges tillsammans handlar det alltså oftast om det vi till vardags kallar ischias, men som på yrkesspråk heter lumbago-ischias.

Vad är lumbago?

Lumbago, eller ryggskott som vi oftast säger, är smärta i ländryggen. Ofta kommer smärtan efterlumbago ischias exempelvis tunga lyft, och det vanligaste är att smärtan kommer på morgonen när man vaknar.
Det är vanligt att smärtan är mest koncentrerad till ena sidan, och den kan stråla ut till skinkorna och ljumskarna. Däremot hör inte smärta som strålar ut i benet till symptomen hos lumbago.

Orsakerna till lumbago, smärta i ländryggen, kan vara många. Patientgruppen med dessa symptom är inte homogen, och besvären kan vara både akuta, långvariga eller återkommande. För att reda ut orsaken till smärtan i det specifika fallet måste man ta hänsyn till sådant som vävnadsskador, fysisk belastning, fysisk kapacitet och patientens livssituation, det vill säga den psykosociala situationen.
Exempel på orsaker till smärta i ländryggen kan vara ryggskott eller smärta från disk, diskbråck, mekanisk låsning, trötthet och stelhet, ischias eller statiskt arbete.

Vad är ischias?

Ischias kan sägas vara en form av lumbago. På läkarspråk benämns ischias som lumbago ischias, och är en form av lumbago som också ger smärtutstrålning till benet.
Om du drabbas av lumbago ischias får du alltså inte bara ont i ryggen, utan smärtan strålar också ner i benet. Smärtan kan orsakas av ett diskbråck i ländryggen, och kallas då äkta ischias. Men, den vanligaste formen, som följdaktligen kallas falsk ischias, orsakas inte av en skadad disk, utan kan bero på faktorer som felbelastning, gamla skador, felaktiga skor och liknande. Denna ischias svarar också mycket bra på behandling, och du kan få hjälp med både diagnos och rätt behandling hos en naprapat eller kiropraktor.

De olika typerna av ischias skiljer sig något åt. Vid äkta ischias förekommer ofta försvagade muskler och känselbortfall, vilket inte finns med i symptombilden vid falsk ischias. Den falska varianten, som alltså inte orsakas av en skadad disk, ger sällan smärtor nedanför knäet.

 

Vad orsakar lumbago ischias?

Det går inte att ange enskilda specifika faktorer som orsakar lumbago-ischias, och det är faktiskt också så att läkaren sällan kan ge en förklaring till varför du har drabbats av detta tillstånd.
Ryggskott kan komma från olika delar av ryggen. Problem med diskar, ledband, muskler eller leder mellan kotor kan göra att du får ont. Ryggskott beror sällan på skada eller sjukdom, men det finns förstås undantag. Du kan, till exempel, få ont i ländryggen om du har någon reumatisk sjukdom.
Äkta ischias orsakas av att en disk är skadad, och trycker på en nervrot vilket ger de typiska ischiassmärtorna. Falsk ischias har helt andra orsaker, och kommer oftast av rörelsestörningar i ryggraden eller bäckenlederna. Det kan vara sådant som överbelastning, eller felbelastning av ryggen, fel skor, olika benlängd eller gamla fot- eller knäskador till exempel. Det är inte ovanligt att man får lumbago-ischias efter att ha utfört ovana rörelser som, till exempel, snöskottning eller tunga lyft. Ett stillasittande jobb kan också vara den bakomliggande orsaken till denna sjukdom.

Vilka är symptomen på?

Lumbago, eller ryggskott, är vanligt förekommande efter ett tunga lyft eller liknande. Ofta kommer smärtan plötsligt, företrädesvis på morgonen när du vaknar. Det gör ont i ryggen, och du känner också stelhet. Smärtan kan stråla ut mot skinkan eller ljumsken, och den är ofta tydligast på den ena sidan. Vanligtvis går den mest akuta smärtan över på några dygn.

Om du drabbas av ischias strålar smärtan ner i ett eller båda benen, och om du både har ont i ryggen och benen har du troligen drabbats av ischias. Vid äkta ischias strålar smärtan från ryggen, via utsidan av låret, vaden och ända ner till foten. Efter en tid kan muskulaturen i lår och vader försvagas och du kan också drabbas av känselbortfall och försämrade reflexer. Falsk ischias ger mer diffus smärta än den äkta, och smärtan går sällan nedanför knäet.

Hur behandlas lumbago-ischias?

Hos en naprapat eller en kiropraktor får du först och främst rätt diagnos, så att man sedan kan gå vidare med rätt behandling. Om man upptäcker att din ischias är en äkta ischias kommer du att remitteras till läkare, där du förmodligen också kommer att bli ordinerad vila. Falsk ischias, som är den klart vanligaste formen av ischias svarar bra på behandling och behandlingen utgår från varifrån din smärta har uppstått. Du kommer också att få tips och råd om övningar du själv kan göra för att lindra eller behandla.